urval
I statistik, del av en population. Två andra ord är stickprov och sampel. För ett exempel, se slumpmässigt urval.

Åter