axiom
Påstående som anses så självklart att det inte behöver bevisas. Mera formellt, grundsats som är utgångspunkt för bevis av andra satser. Ordet axiom kommer av ett grekiskt ord som betyder värdering, åsikt. Se också sats.

Ex: Ett klassiskt exempel i matematiken är påståendet ”Det finns exakt en rät linje som går genom två punkter”.

Åter