linje
Kurva som är rak (rät) och obegränsad åt båda håll, ”som sträcker sig oändligt åt båda håll”. Se också geometriska grundbegrepp.

Åter