cirkel
Kurva så beskaffad att varje punkt på den ligger lika långt från en punkt som kallas medelpunkten. Området innanför cirkeln (innanför kurvan) kallas cirkelområde. Ordet cirkel kommer av ett latinskt ord som betyder ring. Ett äldre ord för kurvan cirkel är periferi [pärriferi´], som kommer av ett grekiskt ord som betyder vrida sig omkring.

Ordförklaringar:

 • Radie, en sträcka från medelpunkten till en punkt på cirkeln. Den betecknas r. Ordet kommer av ett latinskt ord som betyder liten stav. Jämför med radian.
 • Korda [kår´da], en sträcka mellan två punkter på cirkeln. Ordet kommer av ett grekiskt ord som betyder sträng. Detta finns bl.a. i vårt ord ackord.
 • Diameter (dia´meter eller diame´ter], en korda som går genom medelpunkten. Ordet kommer av två grekiska ord som betyder mellan och mäta.
 • Cirkelområde, det som finns innanför den kurva som cirkeln är.
 • Sekant [sekan´t], en linje som skär en cirkel (eller annan kurva) i två punkter. Ordet sekant liksom orden sektor och segment ( se nedan) kommer av ett latinskt ord som betyder skära. Detta finns i vårt ord sekatör (trädgårdssax).
 • Tangent, en linje som just ”nuddar vid” en cirkel (eller annan kurva). Den punkt där detta sker kallas tangeringspunkten. Ordet tangent kommer av ett latinskt ord som betyder röra vid.
 • Cirkelbåge, sammanhängande del av den kurva som en cirkel är.
 • Cirkelsegment, område som begränsas av en cirkelbåge och kordan mellan bågens ändpunkter.
 • Cirkelsektor, område som begränsas av en cirkelbåge och de två radierna till bågens ändpunkter. Vinkeln med spetsen i medelpunkten kallas medelpunktsvinkel.


  Se också cirkelns area och cirkelns omkrets.

  Åter