kurva
Vardagligt, ”krökt linje”. I geometrin är en kurva en endimensionell figur, som kan vara rak (rät) eller böjd samt obegränsad åt båda håll eller begränsad åt ett håll eller åt båda håll. Se också geometriska grundbegrepp. Ordet kurva kommer av ett latinskt ord som betyder krökt.

 • Linje. En kurva som är rak (rät) och obegränsad åt båda håll. Med obegränsad åt båda håll menas att linjen ”sträcker sig oändligt åt båda håll”.

 • Stråle. En kurva som är rak (rät) och begränsad åt ett håll.

  Ex: Vart och ett av benen i en vinkel.


   

 • Sträcka. En kurva som är rak (rät) och begränsad åt båda håll.

  Ex: En sida i en triangel.

  Åter
 •