ekvation
Likhet som innehåller en eller flera obekanta som betecknas med bokstäver, främst x, y och z (i det engelska alfabetets slut). Ordet ekvation kommer av ett latinskt ord som betyder lik. Se vidare ekvationens grad samt ekvationssystem.

Ex: 3x + 2 = 4
Man läser ”tre x plus två är lika med fyra”. Termen 3x (tre x) ska tolkas som 3·x.

Ex: x2 + 3x + 1 = 0
Man läser ”x två plus tre x plus ett är lika med noll". Termen x2 (x två) ska tolkas som x·x.

Ex: x + 3y = 7
Man läser ”x plus tre y är lika med sju”. Termen 3y ska tolkas som 3·y.

Åter