radie, r
1. I cirkel, sträcka från cirkelns medelpunkt till en punkt på cirkeln (på den kurva som cirkeln är).

2. I klot, sträcka från klotets medelpunkt till en punkt på klotytan (sfären).

Ordet radie kommer, liksom ordet radian, av ett latinskt ord som betyder liten stav.

Åter