stickprov
Del av en population. Andra ord är urval och sampel. Vanligen avses slumpmässigt stickprov, dvs. ett stickprov som på något sätt lottats ut ur populationen. Se vidare slumpmässigt urval.

Åter