axel
Namn på vissa (räta) linjer eller sträckor.

Ex: x-axel, y-axel.

Ex: I figuren nedan är linjen en s.k. symmetrilinje eller symmetriaxel. Ordet symmetri kommer av ett grekiskt ord som betyder yttre överensstämmelse mellan olika delar av ett helt.

Åter